sd main logo

Dugong and Seagrass@Trang province

Dugong and Seagrass@Trang province

เมนู

26 Aug 2019

ตรัง เตรียมผลักดันเกาะลิบงเป็นเกาะต้นแบบรักษ์พะยูน


เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง ร่วมกับ ม.พระจอมเกล้าฯ และผู้นำชุมชน เตรียมผลักดัน "เกาะลิบง" ให้เป็นเกาะต้นแบบ ในการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ทางทะเล โดยเฉพาะพะยูน-หญ้าทะเล


นายชัยพฤกษ์  วีระวงศ์  หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง จ.ตรัง ร่วมกับตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตัวแทนบริษัทที่ปรึกษาโครงการ และผู้นำชุมชนเกาะลิบง  ได้ประชุมร่วมกันเพื่อเตรียมผลักดันโครงการเกาะลิบง ให้เป็นเกาะต้นแบบ ในการศึกษาเรียนรู้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับพะยูน หญ้าทะเล ปะการัง สัตว์ทะเล สิ่งแวดล้อมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วิถีชุมชน  โดยจะใช้พื้นที่กว่า  200  ไร่ บริเวณอ่าวทุ่งจีน บนเกาะลิบง ซึ่งอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง เป็นสถานที่ก่อสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเทียบเท่ากับระดับสากล สร้างแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ โรงพยาบาลสัตว์ทะเลหายาก สร้างแหล่งอนุบาล และบริบาลสัตว์ทะเลที่ครบวงจร  เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเชิงนิเวศที่ยิ่งใหญ่ในอาเซียน (ASEAN Sea Word)

ทั้งนี้ ภายหลังการตายของ มาเรียม พะยูนน้อยแห่งเกาะลิบง ทำให้สังคมเกิดการตื่นตัว รู้จักพะยูน รักและหวงแหนพะยูน 1  ในสัตว์ทะเลหายากประจำทะเลไทยมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งตระหนักถึงปัญหาของการจัดการขยะสาเหตุการตายของมาเรียม และสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม อันส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทางทะเล  ประกอบกับรัฐได้บรรจุเรื่องพะยูนไว้ในแผนแม่บทแห่งชาติแล้ว จึงเตรียมผลักดันให้เกิดการศึกษาและอนุรักษ์พะยูน  พร้อมจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อม และสร้างความมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง

สำหรับเกาะลิบง เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของ จ.ตรัง ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาศัยของพะยูนฝูงใหญ่ในประเทศไทย ที่สำรวจล่าสุดมีประมาณ  180  ตัว  รวมทั้งเป็นแหล่งหญ้าทะเลผืนใหญ่เนื้อที่กว่า  18,000  ไร่  เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเล และแหล่งอนุบาลสัตว์วัยอ่อนที่มีอย่างชุมชุม  ประกอบกับมีวิถีชีวิตของประชาชนและชุมชนที่เข้มแข็ง  จึงเป็นเหตุผลให้เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง เตรียมเสนอรัฐบาลผลักดันให้เกาะลิบง เป็นเกาะต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อม และวิถีชุมชนอย่างเป็นระบบดังกล่าว  เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ผ่านแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ยิ่งใหญ่ในอาเซียน (ASEAN Sea Word)  นำรายได้ให้กับ จ.ตรัง และชุมชนใน  6  จังหวัดชายฝั่งอันดามัน

นอกจากนั้น ยังเป็นโอกาสให้ประเทศไทยจะสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับประเทศอื่นที่เป็นแหล่งพะยูน เช่น เมือง  Moreton Island  รัฐ  Brisbane  ประเทศออสเตรเลีย หรือเมืองออร์แลนโด (ORANDO) เมืองซาราโซตา (SARASOTA)  รัฐฟลอริดา  สหรัฐอเมริกา  ได้มีโอกาสเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่าย และนำมาพัฒนาทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางของ  ASEAN Sea Word  ที่สำคัญ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตย์ราชกัญญา ทรงรับ  2  พะยูนน้อย มาเรียม-ยามีล ไว้ในโครงการโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริฯ  ประกอบกับที่ผ่านมา เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง และเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ซึ่งมีพื้นที่เชื่อมต่อกัน  ยังได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site)  โดยเป็น  1  ใน  14  แห่งทั่วประเทศ ลำดับที่  1182  มีเนื้อที่รวม  414,456.25  ไร่  และกำลังได้รับการผลักดันให้เป็นแหล่งมรดกแห่งอาเซียนด้วย เพราะมีความหลากหลายของระบบนิเวศสูงดังกล่าว


ข่าว...เมธี เมืองแก้ว /26 สค 2562 ข่าวไลน์กลุ่มรักษ์ตรัง

15 Jul 2019
ภาพสถิติพะยูนตายและเกยตื้น เดือนกรกฎาคม 2562 ที่มา https://www.facebook.com/796062751/posts/10157180158382752?s=100000114681388&sfns=mo
ภาพสถิติพะยูนตายและเกยตื้น เดือนกรกฎาคม 2562 ที่มา https://www.facebook.com/796062751/posts/10157180158382752?s=100000114681388&sfns=mo

ข่าวพะยูนในเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2562